DroCom vloerisolatie: Voorkom een vochtig huis met kruipruimte isolatie van DroCom

Vloerisolatie is de oplossing voor meerdere problemen.

  • Wilt u een warmere vloer? 
  • Wilt u uw energieverbruik verlagen?
  • Wilt u vochtproblemen verhelpen?

Als u één van deze vragen met JA beantwoordt dan is Drocom vloerisolatie de oplossing voor u.

Drocom is een vorm van vloerisolatie dat op de bodem wordt aangebracht. Drocom vloerisolatie heeft een hoge isolatiewaarde en uitstekende eigenschappen om een kruipruimte, vloer en woning comfortabeler en droger te maken. Ook, of juist, als er water in de kruipruimte staat is Drocom vloerisolatie hèt produkt om uw vloer te isoleren.

Polystyreen vloerisolatie geeft meer rendement, hogere isolatiewaarde, hogere vochtweerstand

Het rendement van polystyreen vloerisolatie is hoger; het heeft een hogere isolatiewaarde en betere vochtweerstand dan andere producten

Ontwikkeling van Drocom vloerisolatie.

Veel woningen in Nederland zijn nog niet voorzien van vloerisolatie. Gelukkig zien steeds meer mensen de voordelen van vloerisolatie in en ook de overheid stimuleert isolatie-maatregelen, zoals vloerisolatie. Sind de energiecrisissen van 1973 en 1979 is het besef gekomen dat energie schaars en eindig is. Het werd belangrijk zuinig met energie om te gaan. Hiermee werd het alsnog aanbrengen van vloerisolatie één van de maatregelen om dit te bereiken. Vloerisolatie verbetert immers uw wooncomfort en draagt bij aan een lager energieverbruik.

materialen voor vloerisolatie
In de jaren 70, 80 en 90 is er een enorme ontwikkeling geweest in het gebruik van materialen voor vloerisolatie. In het begin werd vooral minerale wollen gebruikt als vloerisolatie, maar deze materialen hadden als nadeel vocht op te nemen. Hierdoor onstaat in bepaalde situaties vochtproblemen boven de vloer, in de woning, en bovendien neemt dan de isolatiewaarde af. Voor een houten vloer is natte vloerisolatie zelfs funest en kan gaan rotten.

Isolatie direct tegen de vloer van de kruipruimte

Ook direct tegen de vloer aangebrachte vloerisolatie werd populair. Dit was een verbetering ten opzichte van minerale wollen, maar had ook enkele nadelen. Zo ligt het condensatiepunt nog steeds dicht bij de vloer met het gevaar van eerder genoemde vochtproblemen. De eisen voor de isolatiewaarde van vloerisolatie in het wettelijk bouwbesluit worden ook steeds strenger. Dit betekent dat de dikte van directe vloerisolatie steeds dikker moet worden.

De vrije kruipruimte wordt kleiner, de hechting van de vloerisolatie is moelijker en de isolatiewaarde is slechts gelijk aan het bouwbesluit voor vloerisolatie. Het bouwbesluit voor vloerisolatie is slechts een minimale eis en het is verstandiger ruim boven deze minimale eisen te presteren. Bij directe vloerisolatie is ook de conditie van de vloer niet meer te controleren. Bij een houten vloer of een (beschadigde Kwaaitaal) betonnen vloer, dient men de kwaliteit kunnen blijven controleren, zeker bij verkoop van het huis (meldingsplicht).

Vloerisolatie met schelpen
In de jaren na de energiecrisissen werd ook vloerisolatie met schelpen populair. Met deze vorm van vloerisolatie wordt inderdaad energie bespaard, zijn er geen condensatieproblemen en blijft de conditie van de vloer controleerbaar. Nadelen zijn er helaas ook. De isolatiewaarde van schelpenisolatie is aanzienlijk minder vergeleken met andere materialen. De, toch wel, massieve laag schelpen verkleint de kruipruimte. Als er water in de kruipruimte staat moet er eerst een laag in het water en vervolgens boven het water worden aangebracht met als gevolg een nog kleinere kruipruimte en onnodige materiaalkosten.

Polystyreen vloerisolatie
In de jaren 90 kwam kwam het besef een vloerisolatie te ontwikkelen die aan de volgende criteria voldoet:

  • een hoge isolatiewaarde
  • geen vochtproblemen, zowel vloer als leidingen moeten condensatievrij zijn
  • conditie van de vloer moet blijvend controleerbaar zijn
  • de effectieve ruimte van de kruipruimte toegankelijk houden
      

Eind jaren 90 kwamen de eerste vloerisolatie van polystyreenchips op de markt die op de bodem worden aangebracht. Deze vorm van vloerisolatie voldoet aan alle bovenstaande criteria. In het eerste decennium van deze eeuw heeft Drocom vloerisolatie zich verder ontwikkelt tot een superieur product met een hogere isolatiewaarde en betere vochtweerstand dan de massa producten.
Hierdoor is het rendement van vloerisolatie hoger en is uw uiteindelijke investering (aanschaf -/- energiebesparing) het hoogst.